Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c. mieści się w Poznaniu przy ulicy Różanej 13/3 i specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym, ochroną danych osobowych oraz prawem biznesowym.

Wspomniana kancelaria prawna dąży do zmniejszania ryzyka powstania problemów prawnych swoich klientów oraz stara się na bieżąco gasić pożary.

Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c. udziela po­mo­cy prawnej w zakre­sie ochro­ny da­nych oso­bo­wych, jed­no­cze­śnie wy­cho­dząc na­prze­ciw po­trze­bom zwią­za­nym z wej­ściem w ży­cie RODO.

Więcej informacji o pełnej ofercie firmy na stronie Kancelarii Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c.

 

Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c.

Zadzwoń:

792 304 042


Napisz e-mail:

sekretariat@pawelczyk-kozik.pl


Zobacz adres:

ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań


Przejdź do strony internetowej:

https://pawelczyk-kozik.pl/